Rozsnyó közelében van a Magdolna-forrás, melynek középkori kápolnája búcsújáróhely. Középkori kegykápolnája minden idejövő zarándokot áhítatra hangol. Mária Magdolnát tekinti a kegyhely nagyrabecsült patrónájának. Könnyhullatása miatt a források az ő példájára különös vonzerőt nyertek, de a búcsújárás vezeklő, tisztálkodó hangulatát is tükrözi a nagy bűnbánó személye.